Eco House บ้านประหยัดพลังงานสำหรับคนยุคใหม่

บ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Eco House เป็นหนึ่งในรูปแบบบ้านที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่ตัววัสดุที่ใช้ไปจนถึงระบบการจัดการต่างๆ ภายใน ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งการออกแบบบ้านสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และลดปัญหาโลกร้อน แถมยังมีส่วนสำคัญในการช่วยประหยัดพลังงานและเงินด้วย เป็นบ้านที่มีเป้าหมายเพื่อการปกป้องสภาพแวดล้อม และนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งความเชื่อมโยงต่างๆ ของตัวบ้านก็จะต้องมีความเข้ากันได้กับระบบนิเวศน์รอบตัวบ้าน มีส่วนช่วยลดการเกิดมลภาวะที่เป็นพิษทั้งจากวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านจะต้องทำมาจากวัสดุคุณภาพ ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้เทคโนโลยีของการสร้างบ้านเพื่อความยั่งยืนต่อทั้งผู้อยู่อาศัยและระบบนิเวศน์ คือความสามารถในการย่อยสลายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้กลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างเป็นมิตร โดยการออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักจะไม่เน้นการสร้างไปเพื่อความสวยงามมากนัก แต่จะเน้นไปที่ประโยชน์การใช้สอยเท่าที่จำเป็น ยึดหลักอยู่บนความพอเพียง เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อยนิดได้รับการจัดสรรนำมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งความสวยงามนั้นจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวบ้าน ทั้งนี้นักออกแบบและสถาปนิกจะช่วยกันในการออกแบบเพื่อสรรสร้างบ้านประหยัดพลังงานให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น สำหรับราคาบ้าน Eco House พอๆ กับบ้านทั่วไป แต่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบบ้าน Eco House ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนมากกว่าบ้านในรูปแบบทั่วไป
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบ้านในยุคสมัยใหม่จะเริ่มหันมาใช้รูปแบบการประหยัดพลังงานมากขึ้น จากทรัพยากรและปัญหาทางมลภาวะต่างๆ จะช่วยให้ผู้คนเริ่มตระหนัก และเห็นผลกระทบที่กำลังคืบคลานเข้ามาหากยังคงปล่อยให้ธรรมชาติถูกทำลายต่อไป ดังนั้นทางเลือกของบ้าน รูปแบบ Eco House จึงกลายมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการประหยุดพลังงานในยุคปัจจุบันได้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

Posted in อินเตอร์เน็ต. Tagged with .